Novi Pravni Aranzman o Turskom Drzavljanstvu Putem Ulaganja u Nekretnine

Turska vlada planira povecati ukupnu vrijednost nekretnina koje su kupili stranci kako bi podnijeli zahtjev za tursko drzavljanstvo putem ulaganja. Nove izmjene zakonskog aranzmana o kojima se raspravljalo na sjednici Predsjednickog kabineta odrzanoj 12.04.2021. povećavaju ukupnu vrijednost kupljene nekretnine koju stranac mora kupiti da bi podnio zahtjev za tursko državljanstvo sa 250.000 $ na 400.000 $.

400.000 $ će biti nova donja granica za tursko drzavljanstvo putem ulaganja

Od 2018. kupovina jedne nekretnine ili grupe nekretnina u vrijednosti od 250.000 $ bila je dovoljna da se kvalifikuje za podnosenje zahtjeva za tursko drzavljanstvo. Međutim, nova regulativa je na putu da se ovaj iznos poveća na 400.000 dolara. Drzavljani stranih zemalja od sada ce morati kupiti nekretninu ili vise nekretnina ukupne vrijednosti 400.000 $ kako bi stekli pravo na tursko drzavljanstvo putem ulaganja.

O pravnom uređenju i promjenama koje ono donosi u poslovanju nekretninama raspravljalo se na sjednici Predsjednickog kabineta održanoj 12.04.2022. godine i stupice na snagu kada bude objavljeno u Sluzbenom listu Republike Turske.

Kupljena imovina se ne moze prodati 3 godine

Novi zakonski aranzman reguliše i kada se kupljene nekretnine mogu prodati. Strani drzavljanin ce moci podnijeti zahtjev za tursko drzavljanstvo samo ako kupljena nekretnina(e) ima ogranicenje izdavanja 3 godine. Drugim rijecima, ako strani drzavljani zele kupiti nekretninu(e) kako bi podnijeli zahtjev za tursko drzavljanstvo, nece je moci prodati 3 godine. Samo stranci koji su ovu obavezu ovjerili kod notara moci ce podnijeti zahtjev za tursko drzavljanstvo. Ova obaveza se nece prenositi ili otkazati 3 godine.

Cesto postavljana pitanja o novom pravnom aranzmanu

P: Da li je potrebno kupiti samo jednu nekretninu u vrijednosti od 400.000 $ ili mogu kupiti vise nekretnina u ovoj vrijednosti?

O: Ne, nije potrebno kupiti jednu nekretninu te vrijednosti. Također mozete kupiti vise nekretnina u vrijednosti od 400.000 $ ili vise. Međutim, sve prijave se moraju podnijeti u isto vrijeme.

P: Kupio sam nekretnine u vrijednosti od 400.000 $ prije ove uredbe. Mogu li se prijaviti i za tursko drzavljanstvo putem ulaganja?

O: Ne, ne mozete. Ako su nekretnine kupljene između 12.01.2017-18.09.2018, ukupna vrijednost ovih nekretnina mora biti najmanje 1.000.000 $ da bi se podnijelo zahtjev za drzavljanstvo. Za nekretnine kupljene između 19.09.2018-13.04.2022, ova ukupna vrijednost mora biti najmanje 250.000 $. Konacno, neophodna minimalna vrijednost imovine kupljene nakon 13.04.2022. mora biti 400.000 $ da bi se podnijelo zahtjev za tursko drzavljanstvo.

P: Kupio sam nekretninu za 400.000 $ uz kredit banke tako da postoji hipoteka na vlasnicki list od strane banke. Mogu li podnijeti zahtjev za tursko drzavljanstvo sa hipotekom?

O: Ako je nekretnina kupljena putem bankovnog/hipotekarnog kredita ili je pod hipotekom, vrijednost te imovine se izracunava oduzimanjem preostalog dijela hipoteke. Dobivena vrijednost ovog odbitka ce se racunati kao konacna vrijednost te imovine i koristit ce se za određivanje da li mozete podnijeti zahtjev za tursko drzavljanstvo ili ne.

P: Kupio sam nekretninu u vrijednosti od 400.000 $ i izvršio prijenos vlasnickog lista (TAPU). Međutim, nisam imao ogranicenje od 3 godine na ispravu. Nisam znao da bih to trebao uciniti da bih podnio zahtjev za tursko drzavljanstvo. Sta da radim u ovom slucaju?

O: Ako postoji zahtjev za upis izvoda na nekretnini ciji je proces sticanja zavrsen, investitor/vlasnik moze izdati dokument o zahtjevu za upis Zemljisnoknjiznoj direkciji i na nekretninu se moze postaviti potrebna tapija .

Budite u Toku sa Najnovijim Trzisnım Trendovima i Mogucnostima u Turskoj!
Pridruzite Se Nasoj mrezı

Budite u Toku sa Najnovijim Trzisnım Trendovima i Mogucnostima u Turskoj!

Ukupno Pretplacenıh e-maıla 30.000+

Loading...