Boravisna i Radna Dozvola u Turskoj

Boravisna i Radna Dozvola u Turskoj

Pocetni Koraci za Ljude Koji Traze Nove Mogucnosti, Bolje Obrazovanje, Uspjesne Karijere i Novu Eru za Svoje Zivote u Turskoj


BORAVISNA DOZVOLA

Turska predstavlja priliku za ljude koji traze nove mogucnosti, bolje obrazovanje, karijeru i novu eru u svojim zivotima, ukljucujuci kupovinu nekretnina u Turskoj za zivot ili iznajmljivanje. Dobro uspostavljen zdravstveni sektor, strucnost u proizvodnji materijala, visoko rangirane obrazovne institucije i multinacionalne korporacije koje jos uvijek djeluju u Turskoj privlace mnoge strance u zemlju. Bez obzira na bilo kakvu motivaciju, prelazak u Tursku zahtijevat ce neko prethodno znanje i papirologiju. Stranci koji zele da ostanu duze od perioda turisticke vize i/ili rade u Turskoj treba da pribave neophodne dozvole: boravisnu i radnu dozvolu.

Dakle, pogledajmo blize boravisne i radne dozvole u Turskoj.

Sta je boravisna dozvola?

Boravisna dozvola je dokument koji se izdaje strancu koji zeli da ostane duze od definisanog trajanja vize ili perioda izuzeca od vize. Uslovi izdavanja dozvola regulisani su Zakonom br. 6458 o strancima i medjunarodnoj zastiti. Svakom strancu koji nema tursko drzavljanstvo, a zeli da ostane u Turskoj duze od 90 dana, bice potrebna boravisna dozvola. Ovo ukljucuje studente, istrazivace, zaposlene, strance koji su u braku sa turskim drzavljanima, ali jos nisu stekli tursko drzavljanstvo i strance koji kupuju imovinu u Turskoj.

KAKO DOBITI BORAVISNU DOZVOLU U TURSKOJ?

Prijave se mogu podnijeti online (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) ili pokrajinskim ograncima Generalnog direktorata za upravljanje migracijama. Zahtjevi koji se podnose u Turskoj moraju se podnijeti ogranku Direkcije za upravljanje migracijama koja se nalazi u gradu u kojem zelite zivjeti. Zahtjev mogu izdati sami stranci, pruzatelji pravne sluzbe ili bilo koja druga strana koja ima punomocje.

KOJA SU OPSTA PRAVILA ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA DOZVOLU BORAVAKA 2022?

Kao opsti zahtjev, podnosilac zahtjeva mora imati pasos ili zamjenski dokument koji moze zamijeniti pasos sa rokom vazenja najmanje 60 dana duzim od trazenog datuma isteka dozvole boravka i ispravu zdravstvenog osiguranja. Podnosilac zahtjeva takodjer mora dokazati i prijaviti dovoljne redovne i neredovne izvore prihoda koje ima. Stranci koji posjeduju nekretninu u Turskoj moraju navesti svoj vlasnicki list.

Svaki podnosilac zahtjeva mora unaprijed odluciti za koju vrstu boravisne dozvole ce podnijeti zahtjev, jer se potrebni dokumenti razlikuju u zavisnosti od vrste dozvole.

Pogledajmo koje su to razlicite vrste boravisnih dozvola i prodjimo kroz svaku od njih.

Vrste boravisnih dozvola su:

•        Kratkorocna boravisna dozvola

•        Porodicna boravisna dozvola

•        Studentska boravisna dozvola

•        Dugorocna boravisna dozvola

•        Humanitarna boravisna dozvola

•        Boravisna dozvola za zrtve trgovine ljudima

Kratkorocna boravisna dozvola

Kratkotrajna boravisna dozvola daje se u 14 razlicitih kategorija koje ukljucuju:

•        Stranci koji posjecuju Tursku u svrhu naucnog istrazivanja

•        Stranci koji kupuju ili iznajmljuju nekretnine u Turskoj

•        Stranci koji uspostavljaju poslovne veze

•        Stranci koji ucestvuju u programu usluznog obrazovanja

•        Stranci koji ucestvuju u programima razmjene studenata

•        Stranci koji posjecuju Tursku zbog turizma

•        Stranci koji posjecuju Tursku radi lijecenja

•        Stranci moraju ostati u Turskoj u skladu sa zakonskim ovlastenjima

•        Stranci koji su izgubili porodicni boravak

•        Stranci koji pohadjaju kurseve turskog jezika u Turskoj

•        Stranci koji ucestvuju u staziranju, istrazivanjima i kursevima u javnim institucijama

•        Stranci su koji su diplomirali na turskom univerzitetu ili su jos uvijek u periodu od 6 mjeseci od diplomiranja

•        Stranci koji ce ulagati u Tursku, njihovi supruznici i njihova maloljetna djeca

•        Stranci sa drzavljanstvom Sjevernog Kipra

Koje je maksimalno trajanje kratkorocne boravisne dozvole?

Maksimalno trajanje kratkorocne boravišne dozvole je 2 godine.

Porodicna boravisna dozvola

Ko moze podnijeti zahtjev za porodicnu boravisnu dozvolu?

•        Strani supruznici

•        Njihova maloljetna strana djeca ili djeca njihovih supruznika

•        Njihova vlastita ili njihova izdrzavana strana djeca

•        Djeca drzavljana Turske, stranaca sa boravisnom dozvolom, izbjeglica, pojedinaca sa statusom privremeno zasticenog moze podnijeti zahtjev za porodicnu boravisnu dozvolu.

Maksimalno trajanje porodicne boravisne dozvole moze biti 2 godine.

Studentska boravišna dozvola

Ko moze podnijeti zahtjev za studentsku boravisnu dozvolu?

•        Studentska boravisna dozvola izdaje se strancima:

•        Stranci upisani na program visokog obrazovanja u Turskoj

•        Stranci koji sticu osnovno i srednje obrazovanje

•        Stranci koji sticu specijalizaciju u medicinskim i stomatoloskim skolama u Turskoj

•        Ukoliko je period studiranja kraći od 1 godine, studentska dozvola boravka ne moze produziti period studiranja.

Dugorocna boravisna dozvola

Ko moze podnijeti zahtjev za dugorocnu boravisnu dozvolu?

•        Stranci moraju boraviti u Turskoj najmanje 8 godina neprekidno.

•        Stranci sigurno nisu primali nikakvu socijalnu pomoc od drzave u posljednje 3 godine.

•        Stranci moraju imati dovoljan i redovan izvor prihoda za izdrzavanje sebe i svoje porodice.

•        Stranci moraju imati vazece zdravstveno osiguranje.

•        Boravak stranca ne smije predstavljati prijetnju javnom redu i sigurnosti ako se odobri.

•        Stranac ne smije biti izbjeglica, uslovna izbjeglica, nosilac supsidijarne zastite ili imalac humanitarne boravisne dozvole

Humanitarna boravisna dozvola

Humanitarna boravisna dozvola se daje:

•        Kada je to je u najboljem interesu djeteta

•        Kada se stranci ne mogu prisiliti da napuste Tursku ili se ne smatra razumnim ili mogucim da napuste Tursku

•        Tokom nastavka povratka podnosioca zahtjeva u prvu zemlju azila ili sigurnu trecu zemlju

•        Stranci koji moraju da borave u Turskoj iz hitnih razloga, radi zastite interesa zemlje, javnog reda i sigurnosti

•        Stranci u vanrednim situacijama

Dozvola za zrtve trgovine ljudima

Dozvola se izdaje strancima ako su zrtva trgovine ljudima ili postoje znacajni dokazi da ce to biti. Ova dozvola se izdaje na 30 dana i moze se produziti za period od 6 mjeseci, ali ukupno trajanje ne moze biti duze od 3 godine.

RADNA DOZVOLA

Radna dozvola se daje svakom strancu koji zeli legalno raditi i boraviti u Turskoj. Boravisna dozvola, ukljucujuci i onu zasnovanu na posjedovanju nekretnina u Turskoj, ne daje pravo na rad. Dozvolu izdaje Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja i moze se podnijeti iz inostranstva ili kada ste u Turskoj. Vazno je napomenuti da svaka metoda aplikacije ima razlicite procedure primjene.

Kako dobiti radnu dozvolu u Turskoj?

Ako stranac zeli podnijeti zahtjev za radnu dozvolu iz inostranstva, njegov prvi korak mora biti posjeta najblizem konzularnom uredu Turske. Ako ce se zahtjev podnijeti iz Turske, zahtjev se mora podnijeti Ministarstvu rada i socijalnog osiguranja. Uz neke manje izuzetke, skoro sve prijave procjenjuje Ministarstvo socijalne sigurnosti, ukljucujuci i one podnesene konzulatima u inostranstvu.

Stranci koji ce podnijeti zahtjev za radnu dozvolu iz inostranstva moraju se prvo dogovoriti sa radnim mjestom koje posluje u Turskoj. Ako se postigne dogovor, poslodavac mora podnijeti zahtjev za radnu dozvolu podnosenjem ugovora o radu koji su potpisali zaposleni i poslodavac i zahtjev podnijeti nadleznom konzulatu Turske. Turski konzulat koji obrađuje zahtjev ce strancu tada izdatı referentni broj. Zaposleni mora obavijestiti poslodavca o ovom pozivnom broju. Poslodavac sada moze podnijeti zahtjev za radnu dozvolu za zaposlenog. Ako zahtjev za radnu dozvolu sastavljen iz inostranstva odobri Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, stranac moze podnijeti zahtjev za vazecu radnu vizu i poceti planirati putovanje u Tursku. Poslodavac ce biti odgovorna strana za uredjenje socijalnog osiguranja i placanja poreza. Stranci sa odobrenim zahtjevom moraju uci u Tursku u roku od 180 dana od dana dobijanja radne dozvole.

Da li moram da dobijem boravisnu dozvolu ako dobijem radnu dozvolu?

Odobrena radna dozvola također se racuna kao boravisna dozvola sve dok ona vazi.

Ako dam otkaz prije isteka moje radne dozvole, mogu li raditi na drugom mjestu?

Za svaki sektor i oblast strucnosti razlikuju se metode i principi izdavanja radnih dozvola strancima. Dodatno, radna dozvola se izdaje posebno u zavisnosti od ugovora koji potpisuje odredjeni poslodavac i zaposleni. Dakle, ako se ugovor ponisti, dozvola ce biti nevazeca i sprijecit će vas da radite na drugom mjestu.

Lütfen Bekleyin..